Hovedentreprise

En hovedentreprise er velegnet til dig, der selv ønsker at stå for udarbejdelse af projektmateriale og godkendelser – ofte i samarbejde med et arkitektfirma – og ellers ønsker at overlade resten til fagfolk.

Vi indtræder herefter som hovedentreprenør, hvor vi selv udfører alt tømrer- og snedkerarbejdet. Vi styrer økonomi, byggeledelse samt står for kontrakter med de nødvendige underentreprenører, ud fra det forarbejde du har fået lavet.

Vi varetager gerne både større og mindre hovedentrepriser på alt, lige fra opførelse af nyt badeværelse til opførelse af helt nyt hus – samt omfattende renovering eller ombygning af eksisterende bygninger.

Som altid sørger vi for, at arbejdet er færdigt til tiden, og kvaliteten er i top.