Fagentreprise

Generelt om fagentrepriser

Skal du have lavet tømrer- eller snedkerarbejde af større eller mindre karakter, varetager vi gerne fagentreprisen på projektet. Vi udfører alt lige fra små monteringsopgaver til store opgaver som renovering, ombygning, tilbygning eller nybyggeri.

Renovering og nybyg

Vi har stor erfaring med renoveringer og ombygninger af forskelligt omfang, og vi vil med glæde forvandle dit hjem til ditdrømmehjem. Vi varetager ligeledes gerne entreprisen på nybyg – og bistår også med rådgivning hertil.

Taglægning

Skal du have nyt tag på din ejendom, klarer vi også det. Vi arbejder med alle gængse materialer; tegltagsten, cementtagsten, tagpap, eternitplader og skifer.

Udskiftning af døre og vinduer

Er din varmeregning løbet løbsk? De nyeste vinduestyper har lavere varmetab gennem vinduet, end der er gennem ydermuren – så det kan være en særdeles god idé for dig at skifte til nye og energibesparende vinduer og døre.

Montering af kviste

En kvist er en fantastisk måde at friske et tagværelse op på. Det skaber både lys og mere plads. Vi monterer kviste efter dine ønsker og behov, og tilpasser dem til bygningens arkitektur, så det passer ind – og ser mindst ligeså godt ud udefra som indefra.

Montering af køkken- og badeværelseselementer

Nyt køkken eller badeværelse? Vi har stor ekspertise i at montere alle slags elementer til køkken og bad, og hjælper gerne dig med dit projekt – så er du sikker på, at det bliver lavet ordentligt.